Verdifull matjord

I Søgne står 40 mål førsteklasses matjord i fare for å havne under asfalt og betong.