Femårig lærerutdanning

Forslaget er fremmet av vår nåværende regjering – og kan være bra.