Det blir ny spenning i det nye bystyret i Kristiansand. Det blir ny spenning i det nye bystyret i Kristiansand.

All makt i denne sal

Ingen koalisjon har på forhånd et flertall bak seg i det nye bystyret i Kristiansand. Det vil forhåpentligvis føre til nytt liv i bystyresalen.

Det avtroppende bystyret har hatt sitt siste møte. Med det forsvant også det klare borgerlige flertallet som har gitt byen forutsigbarhet og styringsevne, men også mangel på spenning og vitalitet i bystyret. De fire styringspartiene avgjorde i fire år sakene på bakrommet. Når Høyre, KrF, Frp og Pensjonistpartiet hadde bestemt seg, var flertallet gitt.

I den perioden vi nå går inn i, blir dette annerledes. Etter fintelling og omtelling glapp flertallet for de fire partiene. KrF mistet sitt sistemandat til Venstre med få stemmer. Selv om de samme fire partiene har inngått et bredt valgteknisk samarbeid med nettopp Venstre samt Demokratene og Senterpartiet, er det uklart hvordan disse partiene vil stille seg i store politiske spørsmål. Parkeringshussaken er ett eksempel på det.

Partiet de Kristne

Paradoksalt nok er en sannsynlig grunn til at det ikke ble et borgerlig flertall som vi kjenner det fra forrige periode, Partiet De Kristne. Dette partiet ville inn i bystyret blant annet for å sikre et borgerlig flertall og for å dra KrF i konservativ retning. Men partiet oppnådde bare drøyt 300 stemmer og fikk ingen representanter. Derimot er det rimelig å anta at en del av disse stemmene kom fra velgere som ellers ville stemt KrF, og som ellers hadde sikret det borgerlige flertallet.

Ett av spenningsmomentene i det nye bystyret blir om Ap i noen saker klarer å samle et flertall mot de fire partiene som har styrt i fire år. I utgangspunktet har partiet mulighet til dette, men må da ha med seg partier fra ytre venstre i form av Rødt til ytre høyre i form av Demokratene. Det vil i så fall bli en krevende øvelse. Men i muligheten for at dette er til stede, ligger muligheten for en mer spennende periode, der flere saker forhåpentligvis vil bli avgjort i åpent lende. Med større engasjement som resultat.

Så er det ikke slik at flere partier i seg selv gir et bedre demokrati. I denne perioden er det hele 11 partier som skal kjempe om innflytelse og gjennomslag. Forhåpentligvis vil ikke det gå på bekostning av hensynet til en ansvarlig og helhetlig politikk.