Når gode hensikter kolliderer

Politikerne bør ikke blande kommunen inn i en matutdelingsordning som fungerer.