Hvor var Vennesla?

Jeg har i mesteparten av mitt yrkesaktive liv hatt Statnett som arbeidsgiver.