Et pip fra en hykler

Theodor Barndon Helland fra Fremskrittspartiet er noe sur i avisen 11. mars.