Hva er å ta barn på alvor?

FNs Barnekonvensjon gjelder som norsk lov og slår fast at barn skal tas på alvor. Mandal er en av ti norske kommuner som i år fronter Redd Barnas kampanje om seksuelle overgrep mot barn.