Flere barnehageplasser har lenge vært en viktig sak for Songdalen Høyre og vi foreslår blant annet et mer fleksibelt opptak. Man harrett til å fåbarnehageplass fra august hvisbarnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker, og om man har søkt før fristen for hovedopptaket har gått ut. Dagens bestemmelse kan altså slå svært uheldig ut for foreldre som trenger barnehageplass til barn som fyller ett år 1. september eller senere.

Praksisen i Songdalen kommune er slik at om barnet er under ett år kan man få tilbud om plass, men kun hvis det er ledig kapasitet. I 2015 var det ni 0-1-åringer som fikk innvilget plass.Høyre ønsker å få en best mulig ordning for småbarnsfamilier, med fleksibilitet i opptaket uavhengig av fødselstidspunkt.

Regjeringen har i 2015 allerede bevilget 307 millioner kroner i 2015 til dette formålet, men legger opp til mer enn det dobbelte for 2016. I tillegg har endringer i foreldrebetaling kunne kompensere noen av kostnadene Songdalen kommunen har for å sikre et noe mer fleksibelt opptak.

Høyre ønsker derfor å innføre fleksibelt barnehageopptak i Songdalen kommune.