Tilsvar til Rødt

Det er vel litt forunderlig å høre, selv fra denne ytterste, fjerne, venstre fløy, at islam ikke har noe med terror å gjøre.