• collett4.jpg FOTO: Torstein Øen

Camilla Collett-statuen

Ikke overraskende, snarere trist og også interessant, var det å se oppslaget i fredagsavisen 13. februar, om planene omkring Camilla Collett-statuen.