• VIKTIG VANNKILDE: Her er fyllingen som Songdalen kommune reagerer sterkt på. Tronstadvann er en viktig drikkevannskilde for Kristiansand, Søgne og Songdalen. FOTO: Erling S. Hægeland

Kan vi stole på kommunen?

Songdalen kommune har ved administrasjon og politiske vedtak slått fast at oppfylling i strandkanten i Tronstadvannet skal koste grunneier to-tre millioner kroner.