• Like siden 1814, har § 2 vært omstridt, skriver artikkelforfatteren. I grunnlovens første år fordi den ekskluderte jøder og andre religiøse minoriteter. FOTO: NTB SCANPIX

Norge som menneskeverdsstat

Lønning-utvalget går langt i forslaget om å innføre menneskeverdet i en ny § 93: "Ethvert Menneske har en iboende Ret til Liv." Men går utvalget langt nok – burde ikke retten til liv være en del av selve Grunnlovens verdigrunnlag?