Invitasjon til Sverre Opedal

Navnet Sverre Opedal dukker ofte opp som signatur i avisens debattspalter – ikke sjelden i et religionskritisk ærend, slik som i responsen (5. februar) på et innlegg jeg nylig hadde om bibellesning.