Ja til tigging?

Jeg leser i Fædrelandsvennen 26. mars at debatten om tigging er oppe igjen.