• Artikkelforfatteren er skeptisk til at han som rektor skal forhandle individuelt med hver lærer om hvor mange timer undervisning de skal ha i løpet av et år. FOTO: Roald, Berit

Lærernes arbeidstid

Min påstand er at det ikke er lærernes arbeidstidsavtale som er årsaken til at norske elever ikke oppnår bedre resultater, men kanskje heller at for mange skoler, og skoleeiere, fokuserer for mye på tiltak som har lite effekt på elevenes læring.