• Steinerskolene er et tydelig korrektiv til den stadig økende målstyringstankegangen som preger skolesektoren, hevder artikkelforfatteren. Skolen bør sikres langsiktighet rundt sin lokalisering. FOTO: ARKIV

På sakskartet