Snødumping

Fylkesmannen i Vest Agder vil forby snødumping i Otras elvemunning fordi, når den har ligget i Kristiansand, er den forurenset, heter det.