Humanetikarane har livssyn, ikkje tru

Svar til Eyvind Todal Larsen.