• IMG_Cochlear_implant.jpg_1_1_A34SP06.jpg FOTO: Olsbu, Erlend

Hva med krystallsjuka?

Leste med interesse artikkelen om tinnitus i tirdagsavisen denne uka.