Inn på teppet

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens (Ap) skriftlige redegjørelse om den dårlige legedekningen for våre soldater i Afghanistan utløste skarpe reaksjoner i Stortinget.