Når kyllinger vil lære høner å verpe

HØYRE: Ungdom som så vidt har lagt barneårene bak seg er bare sjelden skodd til å ta på seg det ansvaret som ligger innbakt i politisk makt.