Asylmottak og kommunene

Å skaffe botilbud til asylsøkere er en nasjonal oppgave som må løses på kommunal grunn.