Hvem skal få leve?

Det som utfordrer etikken er når teknologien innenfor fosterdiagnostikk brukes til jakt på avvik og sykdom som har til hensikt å avslutte svangerskapet.