Byplanleggingens verste fiende

Tangen-utbyggingen og den pågående badelandssaken på Marinetomta er gode eksempler på manglende kommunal byutviklingskapasitet