Gi, så skal du få?

Julegaven inngår i en langt større sammenheng enn halv skatt, utvidet åpningstid og julerush. Når kalender, kemner og handelsstand forteller oss at nå skal det handles, så er tidsperspektivet kort.