Mer traverklamping

Først kjørte administrasjonen i Kristiansand Symfoniorkester en mislykket oppsigelsessak mot en av orkesterets to tubaister.