Barns beste

Jeg er overhode ikke i tvil om at det er både barnets og foreldrenes beste at man deler omsorgsoppgaven.