”Historisk verde” – hva er det, rådmann i Søgne?

Kommunestyret har nok fattet et vedtak på sviktende grunnlag.