Kristne og staten Israel

Hvem er vi som kan nekte dem det og si at de ikke kan bo der?