Venstre – på parti med barna

Barn er de individene som sterkest trenger vern.