God fengselsnyhet

Jo før et nytt fengsel står ferdig, desto bedre. Både for den kommunen som vinner lokaliseringskampen, for Sørlandet som helhet og for den nasjonale pengebruken på justissektoren.