Fokus på timeplanen

Jeg registrerer at vi nok en gang ramler bakover i en PISA-undersøkelse i matematikk og naturfag.