Viktig pris

Massakren i Syria i august viser hvor viktig dagens fredspristildeling er.