Å dø å pine!

I følge Wilhelmsen tilhører jeg en liten gruppe som bestemmer i byen, og som kun er opptatt av seg og sitt.