Den rette fredsdagen

Kanskje NATO kunne beholde 8. mai som sin egen dag?