Fortsett å hjelpe det afghanske folket

Det var ikke mislykket i Afghanistan