• Det er nettopp da, når det er vanskelig, at vi som politikere må holde hodet kaldt og styre mot det vi tror er best: en mer rasjonell skolestruktur, skriver ordføreren. Bildet er fra budsjettdebatten i Kristiansand bystyre onsdag. FOTO: ARKIV

Budsjettet for 2014

Mesteparten av kommunens inntekter er allerede bundet opp i lovpålagte oppgaver.