• Flere av bibliotekene i landet, og også her i Agder møtes nå med et budsjettforslag fra rådmannen som innebærer færre ressurser eller et krav om å utvide tilbudet uten at dette følges av friske midler, skriver artikkelforfatterne. I år ble Brageprisens Hederspris tildelt Folkebiblioteket. Her takker Rita Mundal, som er bibliotekssjef i Lom, for prisen FOTO: SCANPIX

Færre, ikke flere ressurser til bibliotekene

For ikke lenge siden ble alle landets folkebibliotek tildelt Brageprisens Hederspris.