Nye historier til historien

Vår norske krigshistorie var skrevet av seierherrene. Den har trengt justeringer.