• STRENGT: De mange, tragiske, skjebner under vår nåværende regjering gjør ikke inntrykk på Høyre og Frp. Begge partier har erklært at de vil føre en strengere asylpolitikk. FOTO: Mike Tombs

Fromme sørlendingers valg

Frp har på opinionsmålinger oppnådd over 50 prosent på Sørlandet. Noen av de spurte har begrunnet dette med Frp sin kristne profil.