Vakre og stygge Kristiansand

Kaserna skil seg ut med manglande vedlikehald.