• USIKKER FREMTID?: Skulle for eksempel nye energikilder og mer kostnadseffektiv energiproduksjon fra fornybare kilder utkonkurrere dyrere produksjon på norsk sokkel, vil det sende økonomiske sjokkbølger inn i Norge, skriver artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Om tapte industrielle paradegrener

Som sjef i NHO kan jeg bli mistrøstig av å se at vi har lagt oss til et kostnadsnivå som skyver stadig nye bransjer ut av Norge, skriver John G. Bernander.