Skoletilbudet ved KVS Lyngdal

Innsender stiller seg positivt til at KVS Lyngdal får opprette ytterligere 90 elevplasser.