Bosettinger og Norsk Folkehjelp

Innsender kommenterer Norsk Folkehjelps utspill i saken om jødiske bosettinger.