Når tilgivelse brukes til å krenke et såret menneske