Bekkemellems oppgjør

Rettsaken i Oslo tinghus ble gjennomført på en måte hele det norske samfunnet bør være stolt av.