Uholdbart fra Nav

Situasjonen i Kristiansand er del av et stort, nasjonalt problem. Som i siste instans er arbeidsminister Anniken Huitfelts ansvar.