Bevar fylkeskommunen

Fylkeskommuner bør ta seg av oppgaver som krever spesiell kompetanse.