Honningbarna og Israel

At Israel okkuperer landområder ulovlig kan jeg ikke si meg enig i.