Hvorfor får ikke flere rusbehandling?

De borgerlige partiene har også gitt tydelig løfter i valgkampen om bedre rusbehandling.